Thursday, 14 December 2006

Questions for recruits

ٮٮٮٮٮٮٮٮٮٮٮٮٮٮٮٮٮٮٮٮٮٮٮٮٮٮ


¿Ano ang kalagayan nitong Katagalugan
nang unang panahun?

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________


¿Ano ang kalagayan sa ngayon?

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________


¿Ano ang magiging kalagayan sa darating
na panahun?

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________


[Source: Archivo General Militar de Madrid:
Caja 5677, leg.1.13].


No comments: